Wyścig po rudę

logo-gothic

Setting: LARP w świecie gry komputerowej “Gothic” autorstwa Pirania Bites

Już 3 lata minęły, odkąd magowie uwięzili wszystkich pod magiczną barierą. Xardas.
To przez niego wszystko się zaczęło… Rozdrażniony swoimi niepowodzeniami
zaszył się głęboko na ziemiach orków. Wielu próbowało go odnaleźć… Żaden nie
wrócił. Mówi się, że demony, golemy i orkowie go chronią. On sam został okrzyknięty
najgroźniejszym nekromantą kolonii, a obawa przed sługami Beliara na stałe zalęgła
się w sercach mieszkańców doliny. Wkrótce zaniechano kolejnych prób, gdyż Obóz
miał ważniejsze sprawy na głowie, aniżeli uganianie się za zbiegłym magiem. W
kolonii karnej powstały trzy jawne ugrupowania. Pierwszy, w opozycji do Obozu
głosił, że wolność i zniszczenie bariery jest priorytetem. Powstał na odległych,
górskich terenach, a nazwany został Nowym Obozem. Kolejna grupa, ukryta głęboko
na bagnach, zaczęła wyznawać boga, który mamił ich obietnicami o wolności.
Bractwo to stacjonowało na moczarach nie bez przyczyny. Zaopatrywali większość
kolonii w bagienne ziele. Magowie również przestali trzymać się razem. Jedni, stojąc
wciąż za królem, chcieli zachować za wszelką cenę handel ze światem zza bariery,
inni zaczęli popadać w szaleństwo i pragnęli zniszczyć magiczne więzienie. Ci
porzucili czerwone barwy i udali się w swoją stronę.

Trzy dni po katastrofie i śmierci niewolnicy Kurta- Hisji, na terenie całej kolonii karnej
doszło do trzęsienia ziemi. To Śniący wył ze swojego leża. Słaby i zły, że orkowie
wbrew jego woli składali ofiarę Beliarowi, a nie jemu. Demon zasnął głębokim snem.
Skutki tego wstrząsu poczuli wszyscy wewnątrz bariery. Kopalnia, zapewniająca byt
więźniom, zawaliła się. Wstrzymanie dostaw rudy skutkowało jeszcze jednym
poważnym problemem, a mianowicie uniemożliwiało wymianę dóbr ze światem
zewnętrznym. Brak kruszca oznaczał dla Króla Rhobara pewną przegraną w wojnie z
orkami. Zarówno skazańcom jak i mieszkańcom Myrtany nie jest na rękę taki obrót
spraw. Toteż władca długo nie zwlekał. Zaledwie parę dni po przerwaniu dostaw, z
jego rozkazu sformowano specjalny oddział inkwizycyjny, który lada dzień dotrze do
kolonii karnej. Prowadzony przez Paladynów – Świętych Rycerzy Innosa, zamierza
przywrócić ład w kolonii, prawo korony i porządek. To ostatnie dni wolności więźniów
pod kopułą bariery.

Organizatorzy: Rafał “Mefii” Matraszek, Piotr “Krokiet” Krokosz, Maciej “Książę” Antkiewicz

Kontakt:
email: mg@gothic.larp.pl
www: http://gothic.larp.pl
facebook: https://www.facebook.com/events/669694699860898/
https://www.facebook.com/LarpGothic/?fref=ts

TOP