Stowarzyszenie Orkon

Członkowie założyciele Stowarzyszenia:

Marcin Batylda
Jacek Borek
Marek Bujnowski
Anna Kaiper
Krzysztof Kaiper
Przemysław Klaman
Urszula Michalska
Michał Momot
Szymon Stachańczyk
Artur Stopiński
Aleksandra Tomicka-Kaiper
Dariusz Wójcik

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Aleksandra Tomicka-Kaiper
2. Urszula Michalska
3. Jacek Borek
4. Krzysztof Kaiper
5. Marek Bujnowski

Komisja Rewizyjna:

1. Anna Kaiper
2. Szymon Stachańczyk
3. Dariusz Wójcik

Konto bankowe
Stowarzyszenie Orkon Konwent Larpów Terenowych
70 1140 2004 0000 3602 7842 6251

STATUT-STOWARZYSZENIA-ORKON

TOP