Akredytacja 2021

Całość konwentu (17-31 lipca):

– przedpłata do 30 czerwca 2021: 250 PLN
– na miejscu: 320 PLN

Pierwszy tydzień z weekendami (17–25 lipca):

– przedpłata do 30 czerwca 2021: 150 PLN
– na miejscu: 200 PLN

Drugi tydzień z weekendami (23-31 lipca):

– przedpłata do 30 czerwca 2021: 170 PLN
– na miejscu: 220 PLN

Ilość dni mniejsza niż cały konwent, płacona na miejscu:

– pełny dzień – 30 zł
pierwszy i ostatni dzień pobytu (przyjazd i wyjazd) przy płaceniu za pojedyncze dni na miejscu, przy założeniu, że między pierwszym a ostatnim dniem, jest przynajmniej jeden pełen dzień pobytu: 20 PLN
wejściówki do nabycia w Rekwizytorni

Akredytacja w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi, można natomiast przekazać ją innemu uczestnikowi. Dokonanie przedpłaty równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu.
Dzieci uczestników poniżej 7 roku życia zwolnione są z akredytacji. Dzieci między 7 a 15 rokiem życia płacą połowę akredytacji. Dzieci do 15 roku życia mogą brać udział tylko w tych punktach programu, których organizatorzy wyrażą na to zgodę.

TOP