Akredytacja 2018

Całość konwentu (14 – 28 lipca):
– przedpłata do 15 kwietnia 2018: 200 PLN
– przedpłata do 15 czerwca 2018: 250 PLN
– na miejscu: 300 PLN
Pierwszy tydzień z weekendami (14 – 22 lipca):
– przedpłata do 15 kwietnia 2018: 130 PLN
– przedpłata do 15 czerwca 2018: 170 PLN
– na miejscu: 210 PLN
Drugi tydzień z weekendami (20 – 28 lipca):
– przedpłata do 15 kwietnia 2018: 130 PLN
– przedpłata do 15 czerwca 2018: 170 PLN
– na miejscu: 210 PLN
Ilość dni mniejsza niż cały konwent, płacona na miejscu:
– jeden dzień: 40 PLN
– każdy kolejny dzień: +30 PLN

Akredytacja w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi, można natomiast przekazać ją innemu uczestnikowi. Dokonanie przedpłaty równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu. Przedpłat należy dokonywać poprzez Rekwizytornię
Dzieci uczestników poniżej 15 roku życia zwolnione są z akredytacji, jednak nie są one pełnoprawnymi uczestnikami i mogą brać udział tylko w tych punktach programu, których organizatorzy wyrażą na to zgodę.

TOP