Akredytacja 2017

1. Całość konwentu (15 – 29 lipiec):
– przedpłata do 30 kwietnia: 150 PLN
– przedpłata do 30 czerwca: 200 PLN
– na miejscu: 250 PLN
2. Pierwszy tydzień z weekendami (15 – 23 lipiec):
– przedpłata do 30 kwietnia: 100 PLN
– przedpłata do 30 czerwca: 130 PLN
– na miejscu: 160 PLN
3. Drugi tydzień z weekendami (21 – 29 lipiec):
– przedpłata do 30 kwietnia: 100 PLN
– przedpłata do 30 czerwca: 130 PLN
– na miejscu: 160 PLN
4. Ilość dni mniejsza niż cały konwent, płacona na miejscu:
– jeden dzień bez noclegu: bez opłat
– pierwszy nocleg: 30 PLN
– każda kolejna noc: +20 PLN
– jeden dzień bez noclegu, ale z udziałem w larpach – opłata jak za pierwszy nocleg: 30 PLN

Przedpłat można dokonywać przez zaprzyjaźnioną z Orkonem Rekwizytornię.

TOP